The Blue Angel

Tyske ”Der Blaue Engel / The Blue Angel” er verdens eldste miljømerkeordning. Der Blaue Engel er den offisielle miljømerkeordningen i Tyskland, og de vurderer alle relevante miljøproblemer i hele produktets livssyklus, slik som Svanemerket gjør i Norge. Derfor vurderer svanemerket The Blue Angel som et likeverdig miljømerke. Se egen over sikt fra Svanemerket sine sider. Merkeordning som tilsvarer Svanemerket

Ved å bruke produkter som bærer dette symbolet, kan man være sikker på at man gjør noe bra for seg selv, for miljøet og for fremtiden.

  • Dette miljømerket tildeles bare de beste produktene i en kategori.
  • ”Der Blaue Engel ” er en type-1 miljømerking i henhold til ISO 14024. Merket oppfyller dermed de høyeste kravene når det gjelder de normer den fastsetter.
  • Dette merket er et viktig beslutningskriterium ved offentlige anbud og B2B forretninger.

EuCertPlast

EuCertPlast sertifiseringsordningens mål er å forbedre sporbarhet på innsamlet brukt plast og forbedre kvaliteten på gjenvinnings- og handelspraksisen for plastavfall. Sertifiseringsordningen er co-finansiert av EU-kommisjonen.

En bedrift blir først EuCertPlast godkjent etter en grundig revisjon av arbeidsrutiner og sporbarhet som følger hele avfall strømmen. EuCertPlast revisorer går hvert år igjennom hele gjenvinningsprosessen, fra ankomst av avfall til et ferdig gjenvunnet sluttprodukt.

Først når et firma har oppnådd alle EuCertPlasts strenge krav, kan man bli sertifisert.

ISO 9001

ISO 9001 en internasjonal standard som angir krav til et ledelsessystem for kvalitet når en organisasjon:

  • trenger å bevise sin evne til å konsekvent levere produkter og tjenester som oppfyller kundenes krav og krav i lover og forskrifter, og
  • tar sikte på å bedre kundetilfredsheten ved virkningsfull anvendelse av systemet, inklusive prosesser for forbedring av systemet og sikringen av samsvar med krav fra kunder og krav i aktuelle lover og forskrifter.

Klimaregnskap – CO2 footprint

Formålet med dette klimaregnskapet er å beregne klimapåvirkningen fra fremstilling av avfalls sekker laget av gjenvunnet PE ved Norfolier sitt anlegg på Notodden.

Klimaregnskapet for avfallssekker er sammenliknet mot eksempler for fremstilling av standard sekker laget av jomfruelig materiale i henholdsvis Tyskland og Kina.

Resultatet viser at klimafotavtrykket til avfallssekker laget av resirkulert materiale er mer enn 10 ganger lavere enn tilvarende sekker laget av jomfruelig materiale.

Grønt Punkt Norge

Grønt Punkt Norge er en non-profit medlemsorganisasjon. Alle bedrifter som sender ut varer på markedet skal ta ansvar for emballasjen når den har blitt til avfall. Dette gjøres forsvarlig gjennom Grønt Punkt Norge medlemskap.

Bidraget bedriften betaler inn brukes i sin helhet til å motivere, smale inn og gjenvinne emballasjen. Grønt Punkt Norge tar ansvar i hele landet der emballasjen blir til avfall.

Ønsker du kopi av et sertifikat, klikk her for å etterspørre.