ÅPENHETSLOVEN

Norfolier GreenTec AS forplikter seg til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av egen virksomhet og vår leverandørkjede for å sikre at respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester blir ivaretatt.


Åpenhetsloven – Redegjørelse 2023