MILJØ

Norfolier GreenTec arbeider systematisk for å redusere egen miljøbelastning, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder.

Norfolier GreenTec har gode innarbeidede rutiner i egen produksjon for å forhindre miljøforurensing og redusere miljøbelastningen. Miljø er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

Norfolier GreenTec har som mål å jobbe aktiv med våre kunder for å bidra med løsninger og produkter som redusere deres miljøbelastning. Dette innebærer at det legges vekt på miljømessige konsekvenser gjennom produktets levetid. Sammen med våre kunder skal vi utvikle produkter og løsninger som bruker minst mulig ressurser, bidra til mindre forurensning, mindre avfall og økt gjenvinning/resirkulering.

Norfolier GreenTec’s produkter er 100% gjenvinnbare og vi arbeider aktivt med å utvikle nye produkter basert på innsamlet og gjenvunnet plast (Post Consumer Recycled – PCR).

Norfolier GreenTec er en Nordens største plastfoliegjenvinner og vi bruker denne posisjonen til å være en pådriver for å sikre økt gjenvinning av plastfolie. Gjenvinning av plast er viktig for å redusere klimagassene. Innsamlet og gjenvunnet plast gir 4,9 kg/kg eller 90% mindre CO2 utslipp enn ny plast.

Norfolier GreenTec var først i Norden med å merke sine avfallssekker
og malerfolie med ”Der Blaue Engel / The Blue Angel” miljømerket.

Norfolier GreenTec´s gjenvinningsanlegg i Folldal er først i Norden
til å bli EuCertPlast sertifisert.