PLASTFOLIE OG SORTERING

Råvarer
Hva kan gjenvinnes ved Folldal Gjenvinning?
Hvis folien er merket, skal resirkuleringsmerket være:
Alt må være presset i baller – minimum vekt 250 kg. Folien må være så ren som mulig uten jord, stein, planker, tau, papp og lignende.
PELD/ -HD folien fra industri og handel skal være sortert etter følgende kriterier:
«Klar folie» (næringsliv)
 • Merkekode 04, PELD og 02 PEHD.
 • Transparent, gjennomsiktig folie med lite trykk. Noe Etiketter aksepteres.
 • Omfatter sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm eller lignende.
  «Farget folie» (næringsliv og husholdning)
 • Merkekode 04, PELD og 02 PEHD.
 • Farget folie med trykk, noe etiketter.
 • Omfatter krympefolie, byggfolie, strekkfilm, bæreposer, sekker og lignende.
  «Landbruksfolie»
 • Merkekode 04, PELLD.
 • Hvit og klar landbruksfolie; eks. hvit rundballplast, klar krypmefilm.
 • Farget (grønn og svart) landbruksfolie skal presses inn i egne baller adskilt fra hvit om ikke annet avtales
  Solfanger (rulles opp eller presses som egen fraksjon, men kan ikke gjenvinnes hos Folldal Gjenvinning).
  NB! Skulle noen være i tvil om hvilken plasttype dere har, ta kontakt med gjenvinner.
  Plastfolien blir priset etter gruppering. Avkorting i prisen for leveranser som krever ny sortering eller hvis plasten er presset i for løse baller etter prøveleveringer.
  Vi tar IKKE i mot
 • Bio-nedbrytbar plast.
 • Oxo-nedbrytbar plast.
 • Nedbrutt/sprø folie (gammel folie).
 • Vevd PP yttersekk.
 • Plastkanner.
 • Plasttau, pressegarn/nett.
 • PP sekker fra industri, landbruk og oppdrettsnæring.
  Advarsel
  Vi mottar ikke plasttyper som er bio-nedbrytbare eller oxo-nedbrytbare. Dette fordi disse plasttyper ikke kan gjenvinnes og skal derfor heller ikke blandes med plast av type polyetylen, som vi gjenvinner.
  Vi advarer sterkt i mot utbredelse av bio- og oxo-nedbrytbare plasttyper der disse naturlig vil havne i samme avfallsstrøm med annet gjenvinnbart plastavfall. Den vanlige forbruker kan ikke se forskjell på bio- og oxo-nedbrytbare plasttyper og de som lar seg gjenvinne. En utbredt bruk av bio-nedbrytbare og oxo-nedbrytbare plaster øker faren for at de i innsamlingen blander seg med de plaster som skal gjenvinnes. Dermed kan en uønsket bruk og utbredelse av nedbrytbare plasttyper gjøre det umulig å opprettholde dagens gjenvinningsordninger av plast. Hvis dette skulle skje må i tilfelle alt plastavfallet gå til forbrenning hvilket er dårlig miljøpolitikk. Heller da vår materialgjenvinning, som for hver kg gjenvunnet plast sparer 2 kg av våre olje-/gassressurser og 4 kg utslipp av CO2.

teks plastfolie og soretring