I Norge har myndighetene satt et gjenvinningsmål på 30% av alt plastemballasjeavfall i landet. Noe av det mest fornuftige å samle inn og gjenvinne er plastfolie, og da spesielt plastfolieavfall fra næring, handel og industri.

Norfolier har vært den drivende kraft bak gjenvinning av denne type plastavfall og etablering av en konkurransedyktig norsk gjenvinningsindustri.

Folldal Gjenvinning er en av de største foliegjenvinnerene i Nordeuropa, og som leverer en meget god råvare for produksjon av folieprodukter som avfallsekker, bæreposer og dekkfolie.