miljo-kretslop-01

1. Mottak av råvare

Årlig mottar Norfolier GreenTec over 20,000 tonn plastfolie fra hele Norge. Plasten kommer på lastebiler i pressende baller som veier rundt 400 kg hver. Disse blir mellomlagret i sine fraksjoner før de tas i bruk i fabrikken.

miljo-kretslop-02

2. Kverning

Første del av prosessen er å kverne plasten til håndterbar størrelse før det kan vaskes. Plastballene blir da fraktet inn i fabrikken, åpnet og lastet på transportbånd til kvernen. I kvernen blir plasten delt opp og porsjonert ut på transportbånd til neste del av prosessen som er vasking.

miljo-kretslop-03

3. Vasking

I vaskeprosessen ønsker man å skille plastfolien fra alle andre uønskede forurensninger. Prosessen består av flere trinn som hver seg er spesielt godt egnet til å fjerne en eller flere spesifikke forurensinger. Forurensingene kan være sand, gjørme, organisk materiale, metaller og feil plasttyper.

miljo-kretslop-04

4. Tørking

Etter vasking er det svært viktig å tørke plasten slik at man ikke binder fuktighet i det ferdige granulatet. Tørking av plastflakene blir gjort i store tørketromler. Varm luft og rotering sørger for at plastflakene er tørre før granuleringsprosessen kan begynne.

miljo-kretslop-05

5. Granulering

I granuleringsprosessen varmes plasten gradvis opp gjennom en friksjonsprosess før den går videre til en extruder. Extruderen består av en lang skrue og sylinder med flere varmeelement. Skruen beveger plasten gjennom sylinderen og sørger for korrekt blanding og flyt. Ved enden av extruderen granuleres plasten til nytt plastgranulat.

miljo-kretslop-06

6. Lagring og transport

Det ferdige granulatet blir så fraktet ved blåsing til lagringstanker. Fra tankene blir så granulatet gjort klar til transport enten i store PP sekker kalt «big bags» eller direkte på en tankbil.

miljo-kretslop-07

7. Mottak mellomlagring

Ved mottak på vår fabrikk på Notodden blir råvaren, den granulerte PE folien lagret på silo for videre bruk i fabrikken. Fra siloene går det rørgater som transportere den riktige granulattypen til de ulike produksjonslinjene.

miljo-kretslop-08

8. Blanding og extrudering

Første steget i prosessen av å lage ny PE folie er å blande riktig forhold med primærråvare altså gjenvunnet PE granulat med de ulike tilsatsstoffer som den spesifikke folie typen man produserer behøver. Siden Norfolier kun benytter gjenvunnet granulat er denne innblandingen i hovedsak farge masterbatch for å få riktig farge på folien. Blandingen begynner i egne porsjonerings systemer som porsjonerer ut riktig mengde med råvare og tilsetningsstoffer til extruderen. Extruderen består av en lang skrue og sylinder som beveger plasten i riktig flyttempo for å få en jevn oppvarming og riktig blanding av granulatet med tilsetningsstoffene.

miljo-kretslop-09

9. Filmblåsing

Første steg av filmblåsingen er en fordelingsprosess som sprer og på nytt blander råvaren slik at man får en unison råvare som blir godt fordelt i utblåsingsspalten. Videre blåses råvaren ut til film med riktig bredde og tykkelse. Bredde og tykkelse blir kontinuerlig kontrollert med sensorer over filmblåsningshodet. Den ferdige filmen må så kjøles ned før den kan brettes og videre formes til avfallssekker.

miljo-kretslop-10

10. Avfallssekker

Den ferdige filmen behandles så videre gjennom flere prosesser som gir den riktig trykk, lengde, svies og eventuelle utforminger slik som trøyesekk. Avslutningsvis blir den ferdig avfallssekken rullet opp med riktig antall avfallssekker og merket med riktig etikett for det spesifikke produktet. Den ferdige ruller blir så pakket i esker klare for levering i hele Skandinavia.