For mer informasjon om avfallssekker tilpasset til kommunemarkedet, ta kontakt med vår samarbeidspartner Namdal Ressurs for informasjon og tilbud.